Ouderbetrokkenheid

Op onze school wordt er veel vrijwillig door ouders gedaan. Er wordt geholpen bij lessen, organisatie van vieringen, activiteiten enz. Hulpouders werken altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van het onderwijzend personeel van de school. Hoewel de hulp op vrijwillige basis is, verwacht de school van de hulpouders dat zij:
  • naar beste weten hun taak vervullen;
  • de zaken waarvan zij door hun rol kennis dragen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kunnen begrijpen, niet zullen openbaren aan anderen;
  • voor zover het in hun vermogen ligt, toezien op wettelijke voorschriften en veiligheid. En zich zelf aan de wettelijke voorschriften houden
  • Foto's die gemaakt worden niet delen via sociale media i.v.m. de wet op de privacy (AVG)