Digitale schoolpost via Social Schools

Op De Springplank werken we met Social Schools. Dit is een beveiligde internetapplicatie waarmee we de schoolpost digitaal verzenden. In principe gaat er geen post vanuit de school mee op papier. Alle ouders krijgen een gebruikersnaam en een wachtwoord. Ouders houden zelf hun account bij. Dat betekent dat ouders zelf wijzigingen invoeren, bijvoorbeeld bij een nieuw e-mailadres. We gaan ervan uit dat iedereen deelneemt aan Social Schools. Ouders die niet de beschikking hebben over een computer met internetverbinding verzoeken wij om met de directie contact op te nemen. Er wordt dan in overleg gezocht naar een oplossing.
Schoolpost ontvangen ouders per e-mail én tevens op het account waar de post gedurende het hele schooljaar terug te vinden is. Wij informeren u, zoveel mogelijk, over alle belangrijke gebeurtenissen op school.
Ook de oudergesprekken plannen we met Social Schools. Ouders ontvangen een e-mailtje en kunnen vervolgens hun gesprek zelf plannen op de beschikbare tijden. In Social Schools kunnen ook foto's geplaatst worden door de leerkrachten. Neem ook af en toe een kijkje via uw eigen account.