Breek 4U (TSO)

Om de organisatie van het overblijven vorm te geven, is er een onafhankelijke stichting opgericht zonder winstdoelstelling.

Wij zijn van mening dat overblijven een maatschappelijke activiteit is en daarom werken we tegen kostprijs. Op deze manier kunnen we de tussenschoolse opvang voor u als ouder betaalbaar houden. Wij streven ernaar om de ouderbijdrage voor vaste overblijvers zo laag mogelijk te houden. Ook de deelnemende scholen dragen bij in de kosten door inzet van het schoolbudget. 

De stichting heeft zich ten doel gesteld om op professionele- en pedagogisch verantwoorde wijze tussenschoolse opvang te regelen voor alle aangesloten scholen. Hierbij vormt het kind steeds het uitgangspunt. Als het kind veiligheid, geborgenheid en ontspanning ervaart, dan zal het met plezier overblijven en dat is wat wij nastreven.

Meer informatie over Breek4U kunt u vinden op hun website door hier te klikken.