de Bibliotheek op School

 
 De Bibliotheek op School is een landelijk bibliotheekconcept dat al op veel basisscholen succesvol wordt ingezet.
Sinds augustus 2019 heeft basisschool De Springplank ook een eigen Bibliotheek op School. Het is een moderne
bibliotheek met een actuele collectie boeken die wij in bruikleen krijgen van Bibliotheek West-Brabant. Onze vaste lees-/mediaconsulent, Ingrid de Graaf, werkt elke dinsdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur in onze school om
leesplezier, leesbevordering en digitale geletterdheid actief onder de aandacht te brengen bij leerkrachten en leerlingen. Op deze manier brengt de Bibliotheek op School lezen en leesplezier zo dicht mogelijk bij de leerlingen. Van de kleuters tot de kinderen uit groep 8  en van veellezers tot kinderen met leesproblemen: ze vinden allemaal hun favoriete boeken in de schoolbibliotheek!